Miejsce Artysty to przyglądanie się procesowi twórczemu warszawskich artystów przez pryzmat przestrzeni i miejsc, w których znajdują się ich pracownie. Są one stałym elementem artystycznego życia Warszawy, choć wciąż pozostającym tajemnicą. Zazwyczaj niosą ze sobą niezwykłą wartość artystyczną i kulturalną, ożywiając życie społeczne dzielnic, ale też wpływając na powstającą w nich sztukę. Tym samym każą zastanowić się nad miejscem artysty we współczesnym świecie.

W logotypie, a także w tekstach wykorzystaliśmy krój pisma Cyrulik (proj. Maciej Połczyński) oraz Nocturne (proj. Mateusz Machalski), które powstały w ramach projektu Warszawskie Kroje.

Strona wykorzystuje zmodyfikowaną wersję szablonu © Colormelon.

Strona miejsceartysty.pl powstała dzięki stypendium “Kultura w Sieci” MKiDN

oraz ZAiKS